Monday, October 23, 2017

Trung Quốc có thể làm cho Bitcoin “Buzz” một lần nữa?

Trước đây  cảm thấy ảnh hưởng của Trung Quốc , tuần này điều quan trọng là phải để mắt đến nhà nước Cộng sản khi họ lên Quốc hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 của họ.
Hình thức bầu cử này chủ yếu dành cho đảng toàn trị, sẽ thấy một số cuộc cải tổ và thay đổi quyền lực giữa các quan chức hàng đầu, những người đều thuộc về đảng bảo thủ, hoặc cấp tiến. Trung tâm là Bitcoin, và nó đang được sử dụng như một “con chốt” chính trị mạnh mẽ.
Trung Quốc có thể làm cho Bitcoin “Buzz” một lần nữa?

Cuộc rượt đuổi chính trị

Tổ chức mỗi 5 năm một lần, Đại hội Đảng tiến hành bầu cử các quan chức hàng đầu của Đảng. Đây cũng là một diễn đàn cho cuộc gặp gỡ giữa các lực lượng bảo thủ của Đảng, muốn bảo vệ hệ thống cũ của kế hoạch trung ương và quyền sở hữu nhà nước cũng như kiểm soát các ngành chính – bao gồm cả ngân hàng – và các lực lượng tiến bộ muốn hạn chế quyền sở hữu của chính phủ và kiểm soát nền kinh tế.
“Có thể hiểu được sau đó Bitcoin là cái búa và lưỡi liềm mới của nhóm tiến bộ trong khi nó bay vào mặt những nhà truyền thống bảo thủ. Điều này, làm nhiều người tin rằng, đây là lý do tại sao nó bị cấm ở nơi đầu tiên , như một trò chơi điện của các nhà truyền thống”.
Một điều tương tự dường như xảy ra vào năm 2011, tại Đại hội lần thứ 18, khi Bắc Kinh đi theo cơ cấu tập đoàn gây tranh cãi của Trung Quốc, Variable Interest Entity – VIE. Cơ cấu này đã cho phép các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu của họ trên thị trường Mỹ thông qua việc “sáp nhập ngược”.
Tuy nhiên, điều này đã không thành công vì cổ phiếu Internet của Trung Quốc đã bị rơi ngay sau đó.
Đại hội bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, và kết quả của nó có thể có ảnh hưởng lớn đối với Bitcoin trong nước – dù có thể là cấm hoàn toàn các quy định.

Một chuyến đi hoang dã

Khi Trung Quốc quyết định cấm, trước hết là ICO và sau đó là các sàn giao dịch, đã có một làn sóng giảm giá hữu hình được cảm nhận trên toàn thế giới. Điều này đã đẩy đồng tiền kỹ thuật số trượt từ $ 5.100 xuống còn gần $ 3.100.

Tuy nhiên, giá Bitcoin đã hồi phục, và trên thực tế đạt mức cao mới nhất mọi thời đại.
Đồng thời, chuyến đi có thể không kết thúc, cho dù lệnh cấm được tuyên bố là tạm thời, nếu những người bảo thủ nhận được ưu thế trong hiệp định, có thể sẽ phải đối mặt với sự bất ổn mạnh mẽ hơn.
Nguồn: cointelegraph

SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

0 comments: