Monday, January 23, 2017

Cách Kiểm Tra Giao Dịch Ethereum (ETH)

Cách Kiểm Tra Giao Dịch Ethereum (ETH)
Cách Kiểm Tra Giao Dịch Ethereum (ETH)
Thông thường với các giao dịch như: ngân hàng truyền thống, paypal, payza, krill, perfect money, webmoney, … là những loại tiền do 1 ngân hàng kiểm soát thì việc lịch sử 1 giao dịch giữa 2 người với nhau sẽ được lưu lại trong hệ thống tài khoản bank và mỗi người.

Tuy nhiên, riêng với tiền điện tử dựa trên nền tảng blockchain thì tất cả mọi người đều có thể thấy được giao dịch đó nhận tiền từ đâu và chuyển tiền đi đâu, số tiền bao nhiêu. Chỉ cần bạn biết một trong các thông số:
  • Address
  • TxHash
  • BlockNo
Sau đó vào https://etherscan.io
Hoặc bất kỳ site nào bạn biết có hệ thống check này thì check nhé.
Điều này giúp ích cho các tranh chấp giao dịch giữa 2 bên. Khi bên này nói chuyển ETH rồi mà bên kia nói chưa nhận được.
Lưu ý:
Nếu người chuyển chuyển ETH dạng contract  ( trong myetherwallet.com là Only ETH ) thì người nhận sẽ không nhận được, muốn nhận được thì phải chạy dòng lệnh cũng khá phức tạp ( hướng dẫn sau ). Nếu ví người nhận trên coinbase.com hay btc-e.com hay website nào khác thì phải liên hệ support website đó để họ hỗ trợ ( 5 ăn 5 thua, nhưng kiên nhẫn là được)
Tiền ETH khi check trong trường hợp này nằm trong mục Internal Contract
                                                                            Nguồn: btcnews.vn

SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

1 comment:

  1. Invest in Ethereum on eToro the World's Leading Social Trading Network...

    Join millions who have already discovered easier methods for investing in Ethereum.

    Learn from profitable eToro traders or copy their trades automatically

    ReplyDelete