Saturday, January 21, 2017

Ethereum và Zcash được kết nối với nhau

Công việc tích hợp công nghệ riêng tư tập trung vào Zcash với nền tảng ứng dụng phân tán ethereum đã đạt đến một mốc mới.
Theo một bài viết trên blog của Ethereum Foundation, Christian Reitwiessner và kỹ sư Ariel Gabizon của công ty Zcash thì mã mới đã được thử nghiệm như là một phần của nỗ lực để tạo ra một phương tiện để xác minh bằng chứng zk-Snark, ngôn ngữ hợp đồng thông minh của ethereum.

Ethereum và Zcash được kết nối với nhau


Zk-SNARKS là bằng chứng không-kiến thức cung cấp một phương tiện để bảo vệ một số loại dữ liệu (như là người gửi những gì tiền tệ kỹ thuật số), và tạo thành một thành phần trung tâm của Zcash.

Như Reitwiessner và Gabizon đã viết:

"Chúng tôi đã thử nghiệm mã mới bằng cách kiểm tra thành công một sự riêng tư bảo quản giao dịch Zcash trên một testnet của blockchain ethereum. Việc xác minh chỉ mất 42 mili giây, trong đó cho thấy rằng các hợp đồng biên dịch trước đó có thể được thêm vào, và các chi phí khí để sử dụng chúng có thể được thực hiện khá phải chăng. "

Ý tưởng sử dụng các yếu tố Zcash để che khuất bản chất của giao dịch ethereum đã được khám phá trong quá khứ, tạo thành một phần của những gì mà hai tổ chức gọi Dự án Alchemy.

Theo Reitwiessner và Gabizon, nỗ lực tìm kiếm "để cho phép trao đổi phân cấp trực tiếp" giữa hai mạng dựa trên blockchain .

Tuy nhiên, vẫn còn việc phải làm. "Thật sự đạt được các chức năng đề cập - tạo thẻ vô danh và xác minh giao dịch Zcash trên blockchain ethereum, sẽ yêu cầu thực hiện các yếu tố khác được sử dụng bởi Zcash,"

SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

1 comment:

  1. Invest in Ethereum on eToro the World’s Top Social Trading Network!

    Join millions who have already discovered better strategies for investing in Ethereum...

    Learn from experienced eToro traders or copy their positions automatically

    ReplyDelete