Tuesday, January 17, 2017

Việt Nam có thể tích hợp Blockchain vào hệ thống an ninh quốc gia?

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang chuẩn bị sử dụng công nghệ Blockchain trong việc đảm bảo truyền tải và lưu trữ các dữ liệu được thu thập bởi các camera an ninh, cảm biến và cơ sở dữ liệu nội bộ….

Về cơ bản, DHS thực hiện việc này nhằm ngăn chặn thao tác dữ liệu và các cuộc tấn công từ tin tặc đến hàng ngàn các thiết bị đang hoạt động tại các sân bay, cảng và trên biên giới Mỹ, Mexico và Canada. Hiện nay, các thiết bị dựa trên hệ thống lỗi thời với các máy chủ và cơ sở dữ liệu tập trung, điều đó sẽ khiến hệ thống dễ bị tấn bởi công phần mềm độc hại tinh vi.


SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

0 comments: