Tuesday, January 17, 2017

Nga đưa công nghệ Blockchain vào quản lý nhà nước?

Hội Đồng Liên Bang Nga Duma, bộ Tài Chính và bộ Giám Sát Tài Chính Liên Bang, được gọi là Rosfinmonitoring đang xem xét một dự thảo được đề xuất bởi Hiệp Hội Đổi Mới Tài Chính (AFI) về cải cách quản lý hệ thống quản lý quốc gia….
Nga đưa công nghệ Blockchain vào quản lý nhà nước


SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

1 comment:

  1. Invest in Ethereum on eToro the World's Top Social Trading Network!!!

    Join millions who have already discovered smarter methods for investing in Ethereum...

    Learn from experienced eToro traders or copy their positions automatically

    ReplyDelete