Saturday, September 23, 2017

Charlie Lee - Founder của Litecoin đưa ra những tuyên bố về " Lệnh cấm tiền mật mã " trên Twitter


Trong một loạt các Tweets từ ngày hôm nay, Charlie Lee - người đứng sau Litecoin tuyên bố "có một nguồn đáng tin cậy cho biết rằng việc Trung Quốc cấm khai thác mỏ hoặc mạng lưới là không có thật" và "FUD được tuyên truyền bởi các tay thao túng lớn đang cố gắng kiếm tiền. Họ biết rằng Trung Quốc cấm FUD hoạt động và không thể chứng minh là sai"  ( FUD : Fear, Uncertainty, Doubt.. Nghĩa là " lo sợ, không chắc chắn, nghi ngờ ").


Sau đó anh ta tiếp tục giải thích rằng anh ta đã không sử dụng thông tin trên làm cơ sở cho bất kỳ giao dịch nào để cải thiện vị trí của mình, nói rõ: "Tôi đã không giao dịch và không có kế hoạch mua hoặc bán trong tương lai gần." Anh ta tổng kết khẳng định lại rằng lệnh cấm trao đổi vẫn "hoàn toàn đúng sự thật".

Kể từ đầu tháng 9, sự sợ hãi và sự không chắc chắn đang lan rộng xung quanh toàn bộ nền kinh tế Cryptocurrency và vai trò của Trung Quốc bên trong đó. Mức độ và tác động của quy định mà chính phủ Trung Quốc đang tìm cách áp đặt còn lâu mới rõ ràng, và điều này đã làm cho tin đồn lan truyền ngày càng dữ dội.

Còn McAfee đã đăng trên Twitter vào ngày 18 tháng 9 năm 2017, rằng Jihan Wu của Bitmain đã thông báo cho anh ta là nhà điều hành Trung Quốc không có ý định cấm đoán việc khai thác Cryptocurrency. Sau đó ông trả lời câu hỏi của những người đang theo dõi mình với câu trả lời tích cực. Ông tiếp tục nói với người dùng khác rằng " Wu có mối liên hệ nhiều hơn tôi hoặc [bạn] với chính phủ" và sử dụng lý do này để tin tưởng những gì anh ta đã nói.

Hiện tại, không có nguồn chính thức nào hỗ trợ yêu cầu bồi thường của Lee hay McAfee, do đó, thông tin sâu rộng về bất kỳ văn bản pháp luật Cryptos nào của Trung Quốc sẽ vẫn còn chưa được biết đến. Tuy nhiên, việc cấm khai thác Cryptos là phản tác dụng đối với quốc gia. Bởi vì hoạt động này tạo ra doanh thu khổng lồ vào nền kinh tế của nhà nước cộng sản và lệnh cấm có thể làm cho lợi ích của chính phủ trở nên kém hơn đối với các môi trường pháp lý ít thù địch hơn (điển hình là Singapore với luật pháp thuận lợi cho sự phát triển Cryptos).

SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

1 comment: