Saturday, February 23, 2019

5 Chìa Khóa Cho Con Đường Tiến Hóa Của Crypto


Rt cuc, các thánh tiên tri đã đúng. Crypto chng là gì ngoài bong bóng và cui cùng cũng n tung.

Tt ri.
Có l bn s ngc nhiên khi nghe điu này t tôi (tác gi: Daniel Jeffries), mt người rt nhit huyết v sc mnh thay đi thế gii ca crypto. Sao đt nhiên trái tim li đi thay? Hay phi chăng tôi đã giác ng, đi theo tư tưởng ca nhà kinh tế Paul Krugman và cui cùng nhn ra Bitcoin là ác qu?
Cũng có th tôi đã tham gia vào hi nhng người phn đi crypto ri cười vui sướng mi khi giá gim và kiêu ngo hét lên Bitcoin s quay v con s 0?
5 Chìa Khóa Cho Con Đường Tiến Hóa Của Crypto

·         [FUN] Vì sao giá Bitcoin xung dưới $100 là tt cho c thế gii?


Không phi.
Tôi nói tt là vì gánh xiếc tp k cui cùng đã ri th trn. Các tay săn nh đã đóng máy và v nhà. Các phóng viên không còn quan tâm. Câu chuyn đã kết thúc.
Và gi đây cng đng crypto có th tr li làm vic chăm ch, xây dng tương lai trong hòa bình và yên tĩnh.
Tôi luôn nói bong bóng s n tung và v lâu dài ít ra thì s không có gì quan trng. Nhìn li thì tôi nghĩ Bitcoin đt $20.000 nhanh s là điu ti t nht tng xy ra vi cng đng.
Trong nhiu năm, Bitcoin chng là gì ngoài vic được biết đến là đng tin quái g trên Internet b mi người cười chê, nhưng khi giá Bitcoin tăng vt ngày càng cao thì đt nhiên tr thành:
Mt mi đe do
S tri dy ca Bitcoin khiến các ngân hàng và chính ph khp mi nơi phi khiếp s. Mô hình kinh doanh ca các ngân hàng sp đ vì loi tin t lp trình khiến thế gii chao đo và chính ph s mt quyn kim soát đc quyn đến ngun cung tin.
Các chế đ đc tài ráo riết chy đua nhm đè bp Bitcoin. Nhng nhà chc trách đã ra mt. Báo chí tung ra hàng lot các bn tin đy s s hãi, không chc chn và nghi ng (FUD).
Nhưng gi đây khi giá Bitcoin rút khi s điên cung ca s thiếu hiu biết thì ni s s chết cùng điu đó và cng đng có th tr li phát trin crypto.
Tht khó làm vic dưới con mt ca Sauron (The Eye of Sauron).

Khi sc mnh tp quyn cm thy đang b tn công, h ht hong trong s hãi và ni cơn thnh n. Phn ng ca h mnh bng mt trăm ln ha lc. Không có cách nào đ chiến thng cuc chiến đó. Trong mt cuc chiến đi đu, ha lc luôn thng.
Nhưng gi đây, Bitcoin không cn phi thng. Nó có th li n mình, b chê cười, b coi rng ch là th đ chơi cho k mt sách, nhng người ch trích thì tin rng nó s tiến thng v s 0 tròn trĩnh.
Các chính quyn gi đây có th rnh rang ngh ngơi. Ging như người Neanderthal, chng người tng đánh bi hàng lot người Tinh khôn xâm chiếm min cn đông, và h hân hoan ly li cm giác an toàn sau trn chiến mt ln na.
H có th ng ngon trong hang đng, biết rng mi đe da đã trôi qua. Có th tiếp tc s dng công c bng đá và g mà không phi lo lng v nhng công c bng st l lùng bi nhng k xâm lược ngoi tc.
Bitcoin có mt cơ hi rt ln. Thua trong trn đu đu tiên nhưng sng sót. Bây gi có th rút lui và tp hp li.
Quan trng nht là có th tiến hóa xa hơn.
Có mt câu ngn ng c ca Trung Quc: 韬光养晦. Giu mình ch thi.

S sp đ thc s đã đến

Dù bn biết hay không thì crypto đã tri qua thi k gián đon ln, rt ln. Hãy biết ơn s sp đ này. Bây gi con mt ca Sauron s biến thành ông k hù da tr nh.
Đã bt đu ri.
Nn kinh tế thc s đang lo đo trên b vc.
Biu đ DJI (Ch s Dow Jones) bt đu hin th ging như Bitcoin ngay trước khi sp đ.
Ch s DJI quay đu gim mnh và du hiu th trường gp khó khăn.
Mt cuc chiến tranh thương mi tim tàng đe da đy thế gii vào tình trng hn lon. Các công ty công ngh cung cp phép màu kinh tế hin đi đi mt vi phn ng d di ca mt s người có quyn lc đang tìm cách đàn áp h.
H tưởng tượng có th quay ngược đng h và tr v thi k yên tĩnh hơn, đơn gin hơn, nơi mua sách và pin các ca hàng nh đa phương.
S không được đâu. Các hiu sách khu ph nh m cúng đã biến mt vĩnh vin vì gi người ta đang bán hàng trên Amazon và eBay vi lượng khách hàng gp hàng ngàn ln. H thm chí không mun quay li ch đi dòng người b hành trong khu ph trong khi c gng kiếm tin tr tin thuê nhà
Bn không th chng li tương lai.
Trong thi k Edo phong kiến ​​Nht Bn, Shogun đã xoay x không đ súng ng gia nhp vào hòn đo sut c trăm năm. Nhưng cui cùng súng đã đánh bi gươm.

Và gi đây mi th di chuyn nhanh hơn nhiu. Quá trình tiến hóa được đy nhanh vi mi cuc cách mng. Thi k hái lượm săn bn kéo dài gn hai triu năm, nhưng cuc cách mng nông nghip kéo dài ch 12 nghìn năm trước khi cuc cách mng khoa hc bùng n cách đây 500 năm và tái to kết cu xã hi mt ln na.
S thay đi đang tăng tc, ch không chm li.
Bt k n lc ngăn chn thay đi ch là dã tràng xe cát bin Đông.

Người Tinh khôn tr li

Phn th hai trong câu chuyn ca người Neanderthal được k li sng đng qua trang s thi ca nhân loi, quyn Sapiens ca tác gi Yuval Noah Harari.
Sau khi người Neanderthal đánh bi quân xâm lược, h dường như có tt c nhng li thế. H cao ln hơn và mnh m hơn, vi b não ln hơn. Nhưng có điu gì đó không đúng.
H không th thay đi. Ging như tt c các loài đng vt bò trườn, chy và bay qua nhng hoang mc và bu tri, s di truyn đã quyết đnh toàn b phm vi hành vi.
H to ra các công c bng đá và g nhưng trong hàng triu năm nhng công c này hu như không thay đi. Chúng không phc tp hơn. Người Neanderthal không kết hp chúng thành các hình dng mi hoc vi các vt liu bn hơn đ làm ra các cht liu lai to. Bng cách này, h chng khác gì loài vượn.
Vượn hình thành xã hi phân quyn cng nhc thng tr bi mt con đc mnh m nht nhưng b di truyn gii hn ca chúng khiến các con vượn khác trong xã hi không bao gi tiến hành mt cuc cách mng dân ch, và thay thế nhng con vượn vua này bng mt hi đng nhng con ln tui hoc lut l.
Đã có mt thi gian, người Tinh khôn – chng người h hàng xa xôi ca người Neanderthal cũng sng như vy. H dường như lp li các mô hình hành vi cng nhc tương t t thế h này sang thế h khác, di chuyn dc theo con đường êm đm song song vi s tiến hóa, săn bn và hái lượm, hnh phúc trong s đơn gin.
Nhưng đã có cái gì đó thay đi.
Chúng ta không biết chính xác điu gì nhưng đó có l là s đt biến di truyn ngu nhiên. Bn cht ca h thay đi và đt nhiên cách h nói chuyn, suy nghĩ và quan sát tr nên khác. H đã tiến hóa.
Và ri mt ngày người Tinh khôn tr li.
H biết nhn thc v thi gian. H có th nói v quá kh và tương lai. H có th hình thành các chiến thut tiên tiến và giao tiếp khong cách xa.
Người Neanderthal không bao gi có cơ hi đó.
“Nếu bo lc n ra gia hai chng tc, người Neanderthal ch có sc mnh ngang vi nga hoang. 50 người Neanderthal hp tác trong mô hình truyn thng và tĩnh không th sánh bng 500 người Tinh khôn linh hot và sáng to.
Và ngay c khi người Tinh khôn thua vòng đu tiên, h có th nhanh chóng phát minh ra nhng chiến thut mi cho phép h giành chiến thng trong trn kế tiếp.
Lp người Tinh khôn tài gii mi nhanh chóng thng tr và người Neanderthal đi đến kết cc dit vong.
S phn tương t đang ch đi các th chế ca ngày hôm nay. H to ln, mnh m và bo lc nhưng đi theo các mô hình tĩnh. H không th hoc s không phát trin.
Sc mnh crypto là tính linh hot to ln và ch vi mt vài crypto đt biến di truyn s thay đi din mo tin và quyn lc mãi mãi.
Tiến hóa là chìa khóa.
Nhưng bng cách nào? Tiến hóa thành cái gì?
Hãy xem xét 5 thay đi quan trng s s đưa h thng tin s phi tp trung đt đến thi k hưng thnh nht.

5 chìa khóa cho con đường tiến hóa ca crypto

#1. M rng

Ai cũng biết m rng là vn đ ni cm nht trong crypto và các k sư đang làm vic chăm ch đ gii quyết vn đ này. Chúng ta đã biết làm thế nào đ m rng các h thng phân quyn và tp quyn.
Chúng ta đã đ nhiu công sc vào vn đ này trong nhiu thp k qua, bt đu t các trung tâm d liu cho đến cơ s h tng đám mây, nhưng các h thng phân quyn vn còn khá mi m và là đ tài nghiên cu hc thut bc cao đi vi nhiu người.
Nếu bn nghĩ vic m rng quy mô ch yếu ch là đơn gin là to các big block (khi ln) thì bn chưa đ sâu sc.
H thng đám mây truyn thng có quy mô tuyến tính. Nếu thêm nhiu máy ch hơn s tăng thêm dung lượng. Mt h thng đám mây được thiết kế đúng cách có th tiếp tc phát trin gn như vô thi hn khi bn kết ni h thng vào khung kết cu.
Netflix tiếp tc tăng dung lượng vì ngày càng nhiu người xem phim trc tuyến trên nn tng hàng đêm.
Nhiu người mi chân vào crypto s ngc nhiên vì không biết rng dù có thêm bao nhiêu máy ch thì cũng không nhn được nhiu dung lượng hơn, mà bn ch có được tính bo mt cao hơn.
Đó là vn đ nhưng đã thay đi, khi các kiến ​​trúc mi tiến hóa. Th chúng ta mun là kh năng m rng và tính bo mt.
Các d án như Radix đang tìm cách khc phc vn đ m rng quy mô toàn din. Ethereum cũng đang phát trin gii pháp sharding vi tim năng b sung công sut khng l đến các mng lưới ng dng phân quyn ln nht trên hành tinh.
Thm chí nếu c hai phương thc này đu không hot đng, thì cui cùng s có gii pháp khác. Ch là vn đ thi gian.
Khi nói đến Bitcoin, vn đ m rng đã tăng tc. Lightning Network hot đng trong giai đon th nghim và phát trin tng ngày. Tôi hy vng mùa hè sp ti, LN s chính thc được áp dng và gii quyết trit đ nhiu vn đ v quy mô hn chế ca Bitcoin.
Mt s người không nghĩ Lightning Network s gii quyết tt c nhng thách thc ca mng lưới. Điu đó cũng không quan trng lm
Mt ln na, ngay c khi các nhà phê bình đúng và LN không chng minh được là kết thúc ca tt c, hãy nh chúng ta vn đang trong nhng ngày đu ca công ngh đng thun phân quyn.
Người ta s ny sinh thêm nhiu ý tưởng đóng góp vào nhn thc gii quyết các vn đ chung. Và nơi nào đó trên thế gii này, có mt đa tr ngi bên bng trng vi gic mơ v mt gii pháp đc đáo.
Vn đ m rng s sm không còn gây khó d cho chúng ta.

#2. Loi b các đim tc nghn trung tâm


Có hai đim tc nghn tp quyn ln trong crypto ngày nay:
·         Sàn giao dch
·         Hot đng đào coin
Các kiến ​​trúc sư Crypto cn phi làm vic đ tiêu dit c hai kiu mô hình này càng nhanh càng tt.
Máy đào ASIC chc chn hiu qu hơn so vi máy đào GPU nhưng các nhà phê bình nói đúng, đào coin vn đt cháy mt lượng năng lượng vô lý.
Ngay c nhng đng tin mã hóa tp trung tính phân quyn tuyt đi trong quá trình đào cui cùng vn nut vào mt lượng năng lượng có gii hn ca thế gii này.
Nhưng vi đào coin thì đó không phi vn đ ln nht. Mc dù có du vết phá hoi môi trường, thế gii vn có hàng ngàn năng lượng tht thoát ti t hơn như xe hơi và nông nghip.
Crypto có th và s làm gim lc hút đin năng trên mng lưới ca các đng tin. Và các nhà phát trin nên sm hoàn thin vì các mining farm ln là mc tiêu d dàng và rõ ràng trong tm ngm ca các chính quyn trung ương.
Cho đến bây gi, chúng ta chưa thy nhiu n lc loi b my đào coin nhưng khi h sinh thái phát trin, bn có th mong đi nhiu hơn. Chúng ta đã thy nhng n lc yêu cu đăng ký máy đào cũng như lnh cm các mining farm quy mô ln.
Mong đi nhng cuc tn công đó s tăng lên trong tương lai khi các cường quc tp quyn phát trin hoang tưởng hơn và đi mt vi nhiu áp lc hơn t suy thoái kinh tế.
Sàn giao dch là đim tc nghn th hai. Chúng là mc tiêu cho các nhà chc trách và hacker quá st sng và phn đng. Là cu ni chính gia h thng tài chính cũ và mi ngày càng ln mnh nhưng sàn giao dch cc k d b tn công v mt pháp lý và công ngh.
Chúng ta cn sàn giao dch phân quyn ngay bây gi. Nhưng thm chí sàn giao dch phân quyn cũng khi đng dưới bàn tay con người và thường hot đng bng cơ s h tng web, điu này khiến sàn d b tn công, như chúng ta đã thy trường hp ca sàn Ether Delta.
Ngay c khi không th tn công được blockchain, các sàn giao dch vn ph thuc vào công ngh web mong manh mà các mi đe da liên tc đè nng trong mt thp k qua, t đó tích lũy nhiu l hng tim n khó thy.
Công ngh web là mt s chp vá ca các khuôn kh an toàn và không an toàn, không là gì ngoài s bp bênh.
Chúng ta phi vượt qua công ngh web tht tt.
Câu tr li là atomic swap. Chúng ta cn mt giao thc swap coin ph quát.
Sau đó, giao dch coin tr nên đơn gin như theo dõi các lung giá tng hp và gi giao dch t ví. Điu đó s chm dt các mc tiêu khng l và kho lưu tr tp quyn ca thông tin nhn dng cá nhân được bo mt kém d b tn công và mt mát.
Crypto là tin lp trình. Chúng ta cn phi lp trình mi khía cnh đ thiết kế ra vn đ tn công li dng Confused Deputy tht tt. Mi hành đng trong thế gii tài chính ngày nay t giao dch, ký qu, tha kế tài sn s xy ra ngay trong chương trình mà không cn các bên th ba “đáng tin cy.

#3. Phân phi

Vn đ ln nht đi vi crypto là mt trong nhng vn đ đã viết trong bài Ti sao tt c mi người li b l tính năng tuyt vi nht ca tin mã hóa?
Crypto ca ngày hôm nay đã b l cơ hi vàng. Tìm ra cách in tin mà không đến mt cơ quan tp quyn nhưng đã s dng cùng phương pháp phân phi cũ mà chúng ta có ngày hôm nay, t trên xung dưới.
Cách nhanh nht và êm ái nht đ khi đng mt h sinh thái kinh tế mi là thay đi cách chúng ta phân phi tin.
Ging lúc bn kiếm được xu o khi làm đ loi hot đng trong các trò chơi đin t, thì chúng ta cũng có th phân phi coin vào thi đim chúng được to ra cho các hành đng như trò chuyn, đăng ti, hoc bt c điu gì bn thích làm trên mng xã hi.
Vì mt lý do nào đó, dường như nhiu người nghĩ tôi đang nói v ch nghĩa cng sn hay airdrop khi nói v đng tin game hóa.
Airdrop không khuyến khích bt k ai s dng tin đó hoc tham gia vào h thng. Tôi có airdrop BAT và tôi không đăng lên các trang web nào. H thng b phá v vì tôi không có đng cơ gì đ chuyn tin đến các trang web vì ni dung trên đó.
Tôi không mua tin đ dâng tng cho người khác. Nhưng nếu tôi thng tin nh my hot đng hàng ngày thì đó li là mt câu chuyn khác.
Đi vi ch nghĩa cng sn, tôi cc ghét. Không bao gi hot đng và s không bao gi xy ra. Cách duy nht tng hot đng là giết chết hàng chc triu người và thm chí vn tht bi.
Tht bi vì không tính đến tính hai mt ca con người. Đu ích k và v tha. Bt k h thng nào ch gii quyết mt mt ca đng tin s b phá v vĩnh vin..
Ch nghĩa cng sn đang phân phi li tin mà mi người đã có cho người khác và chc chn sng trong cùng tng lp kinh tế.
Vic game hóa quá trình lưu chuyn tin đang phân phi tin ngay ti thi đim to ra đến tay mi người thay vì đến các ngân hàng và không có cách nào ngm phân phi hoàn toàn bình đng hoc mi người không th bt đu kinh doanh, trade và làm mi th khác đ kiếm nhiu tin hơn.
Chúng ta đang nói v tin lp trình được chuyn trc tiếp đến người đ thc hin các hành đng có li trên mng lưới. Đó không phi là mô hình tn ti trong lch s. Nó đc nht vô nh và chưa bao gi được th nghim bt c đâu. Đó là mô hình mang tính cách mng không phù hp vi bt k ý tưởng nào trước đây.
Ti sao chúng ta mun điu này?
Vì nếu chúng ta có th nhanh chóng phân phi tin cho mt h sinh thái rng ln có nhiu người chơi kinh tế, chúng ta có th b qua đim tc nghn tin pháp đnh tt. Nếu ta không phi tiếp tc s dng h thng cũ và chuyn đi tin đến h thng mi, cc din s thay đi.
Hãy suy nghĩ v điu này.
Mt khi mi người có th sng bng crypto mà không có lý do gì chm vào nhng t giy bn ca thế gii cũ, chúng ta s có mt phương thc kinh doanh hoàn toàn mi và nó s nhanh chóng thng tr.
Ti sao?
Bi vì ph thuc to ra các đim tc nghn.
Ngay bây gi crypto là hoàn toàn ph thuc vào h thng tin t hin ti. Nếu vn phi kiếm đ tin pháp đnh đ mua mt chiếc xe hơi, hoc phi chuyn đi crypto thành tin pháp đnh đ mua chiếc xe đó thì bn đã có mt đim tc nghn.
Nhưng nếu có th kiếm đ tin bng cách chơi trò chơi kinh tế ca cuc đi bng tin lp trình bn có th sng ch da vào crypto, có nghĩa là tt c nhng đim tc nghn đó không th chi phi bn na.
Nếu không phi chuyn đi tin pháp đnh thành crypto, thì không phi chơi theo các quy tc cũ na. Nó s là mt h điu hành kinh tế tương đương ph biến cho toàn b hành tinh.
Và đó là cách tin và con người thc s được t do mãi mãi.

#4. Killer app

Đến đây thì chúng ta mi ch nói đến cơ s h tng. Không có ai mua cơ s h tng nhưng hôm nay có rt nhiu d án ngoài kia có th tương đương vi DNS và TCP / IP đến cho công chúng. Hãy đăng ký tên min ca bn đây! Hãy s dng mng chuyn mch gói.
Không ai quan tâm đến cơ s h tng. H ch quan tâm đến các ng dng chy trên cơ s h tng đó. Chúng ta cn các killer app.
Vy killer app là gì?
Con người đc bit đim chúng ta biết giao tiếp và k chuyn. Chúng ta xây dng nhng thc ti gi tưởng mà mi người có th đt nim tin vào, t đó cùng nhau phn đu đến mc đích cao hơn.
Không có gì ngc nhiên khi email, trình duyt và tin nhn được mã hóa là nhng nn tng tuyt vi ca Internet (killer app). Tt c đu to ra và phân phi thông tin và truyn thông. Tt c đu là v nhng câu chuyn.
Crypto cn thi đim Netscape ngay bây gi.
Tin lp trình là không đ. Cn giao din cho s tin đó.
Ngay sau khi con người có ng dng đp đ v mt chc năng ging vi các ng dng tp quyn tng s dng đng thi cũng cung cp các tính năng mi l mà không biết có cn không, đó là lúc trò chơi kết thúc.
Mi người không quan tâm đến quyn riêng tư và bo mt cho đến khi b xâm phm bng vũ lc trong chiến tranh hoc suy thoái. Thay vào đó, ng dng crypto killer s cung cp cho h tính riêng tư và bo mt mà h thm chí không nhn ra nó có được cài đt.

#5. Ci tiến Internet

Cui cùng, khi chúng ta đã hoàn thành tt c bn bước nói trên, bước cui cùng này có th khiến bn ngc nhiên. Ci tiến Internet. Kết ni mng lưới là tương lai ca chúng ta.
Internet ngày càng b chi phi bi các nhà cung cp băng thông trung tâm vô tâm, h đã b ra hàng trăm triu đô la đ điu tiết lưu lượng truy cp ca đi th cnh tranh nhm ép buc chúng ta s dng phiên bn thay thế ca Netflix.
Các chính ph đc tài đã bóp méo các giao thc ca trang web đ đưa nó vào trng thái giám sát. Các chính quyn dân ch không thua kém gì và thm chí còn cao cp hơn bng cách khiến người ta o tưởng v t do trong khi tiết l mi th ta tng nói hoc làm trên web.
Chúng ta tng nghĩ chính bn thân mình là khách hàng ca các công ty truyn thông xã hi như Facebook, nhưng bây gi chúng ta đã biết mình mi là sn phm còn nhà qung cáo là khách hàng.
S ch ti t hơn khi AI tăng cường giám sát.
Các nn tng giao tiếp ca ngày mai không ch cn s mã hóa mnh m đến cui cùng mà còn không có kh năng ca sau, cn sc mnh vượt xa hơn Internet thông thường hin nay.
Bước đu tiên là biến Internet thành không có gì ngoài mt nhánh ngu ngc cho các ng dng được mã hóa chy trên đó. Sau đó là thi gian b li Internet và di chuyn đến kết ni lưới, mng ngang hàng thun túy.
Điu này s cho chúng ta mt bước tiến trước con mt đen ti ca Big Brother, bo v chúng ta khi gng kìm ca th chế đc tài.

Trn chiến cho tương lai

C gng đng phm li vì crypto là mt trn chiến cho tương lai. Chúng ta đang đng ngã ba đường trong lch s thế gii.
Phong trào Mùa xuân Rp đã nhường ch cho Mùa đông Rp. S xut hin ca các cơ quan gián đip khp nơi chng t rng chính ph đã pht l ý mun ca người dân và vn xây dng chương trình Nhn thc Toàn din v Thông tin – Total Information Awareness.
Chính ph Trung Quc đang tht cht thòng lng quanh cuc sng công dân vi nhng sáng to k thut s mi m nhưng xu xa như Đim Tín dng Xã hi Social Credit Score.
Công ngh s có kh năng m cánh cng t do mãi mãi hoc biến thành nhà tù vô hình mà chúng ta không th nào trn thoát. Không có s phn gì đây c, mà chúng ta có th làm gì cho chính bn thân mình.
Tôi tng tin rng Internet s cu vãn tt c chúng ta bng cách lây lan tính m và t do như mt v cháy rng, mt lc lượng không th ngăn cn. Bng nhiu cách khác nhau, Wikipedia là mt k tích liên tc, cũng như s làm vic t xa và dch v nhn đ được chuyn ngay ti trước ca nhà ch trong vài gi hoc vài ngày.
Nhưng nhng k xu cũng s dng nn tng m đó và chúng cài vào nhng sn phm xu xa. Nhìn li thì cũng không có gì đáng ngc nhiên. Các chính quyn trung ương không th cưỡng li cám d bành trướng quyn lc vô đnh.
Nó ging như câu chuyn ch và B cp qua sông trong b phim Trò chơi Nước mt. B cp th tht s không bao gi đt ếch, nhưng mi đi được na đường qua sông, ếch đt nhiên la hét đau đn khi b cp tn công.
ch nói Sao anh li làm vy, B cp? Bây gi c hai chúng ta s chết chìm.
B cp rít lên Tôi không kìm chế được. Bn cht ca tôi là như vy.
Chúng ta không th trông đi chính quyn trung ương ly li sc mnh chưa tng có ca h đ săm soi mi ngóc ngách trong nhà ca mi người, theo dõi bn bè và gia đình ca chúng ta cũng như tìm hiu mt cách có h thng v mng lưới mi quan h ca chúng ta.
Chúng ta phi t đnh đot liu du chân k thut s ca ta có tr thành mt vũ khí kim soát hay mt gii pháp loi b mãi mãi vn đ nan gii đó hay không.
Không ai cu chúng ta c. S phn ca tương lai ph thuc vào chúng ta.
Và điu đó có nghĩa là nếu bn đang đc bài viết này, bn chính là cuc cách mng.


SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

0 comments: