Monday, December 18, 2017

CME PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG BITCOIN TƯƠNG LAI – NỀN KINH TẾ KHỞI SẮC

Hợp đồng tương lai Bitcoin do CME “chủ xị” sẽ lên sang vào ngày 18 tháng 12. Cùng tìm hiểu về những “kịch bản” có thể xảy ra khi Bitcoin được sàn giao dịch phái sinh lớn nhất nhì thề giới đưa vào nền tảng.
CME PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG BITCOIN TƯƠNG LAI – NỀN KINH TẾ KHỞI SẮC

Hợp đồng tương lai cho các nhà đầu tư tiếp xúc với tài sản (Bitcoin) mà không cần phải sở hữu tài sản đó. Thay vào đó, các nhà đầu tư mua các hợp đồng với một mức giá nhất định và họ suy đoán liệu giá hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm theo ngày hết hạn hợp đồng.
Hợp đồng CBOE đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2018, và các hợp đồng của CME đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng Giêng năm 2018. Bởi vì việc giao dịch hợp đồng Bitcoin tương lai chưa bao giờ xảy ra trước đây, nên sự kiện này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Bitcoin.
 Lý thuyết ngắn hạn
Người ta cũng biết rằng một số ít các chủ sở hữu Bitcoin – cá voi – nắm giữ phần lớn Bitcoin trong lưu thông. Có tin đồn rằng gần 1.000 người sở hữu 40 phần trăm tất cả Bitcoin trên toàn thế giới. Có thể dự đoán  các nhà đầu tư cá voi sẽ chiếm một vị trí ngắn hạn trong hợp đồng, có nghĩa là họ tin rằng giá của hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ thấp hơn giá mua vào tại thời điểm hết hạn hợp đồng. Bởi vì các voi có một lượng tiền khổng lồ và niềm tin rằng hợp đồng của họ sẽ hết hạn ở một giá trị thấp hơn giá mua Bitcoin trên thị trường, thì sẽ không phải ngạc nhiên nếu cá voi tăng giá Bitcoin vào những ngày trước ngày hết hạn bằng cách mua thêm Bitcoin, và sau đó bán một phần lớn Bitcoin với giá tăng cao –  trước khi hợp đồng của họ hết hạn. Các cá voi có kinh nghiệm sẽ đẩy giá lên và bán ra, và bởi vì điều này có thể làm cho giá Bitcoin giảm, các hợp đồng tương lai của cá voi có thể sẽ hết hạn dưới giá mua hợp đồng,có nghĩa là các cá voi sẽ có thêm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai ngoài việc bán tài sản thực tế (Bitcoin). Trong thời gian ngắn sau khi hợp đồng tương lai đầu tiên hết hiệu lực, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy những con cá voi dụng lợi nhuận mua vào Bitcoin với mức giá chiết khấu mà họ đã làm cho thị trường giảm xuống.
Lý thuyết dài hạn
Hoặc … có thể là điều ngược lại xảy ra. Có lẽ cá voi và nhà đầu tư giữ một vị trí dài hạn; có nghĩa là họ tin rằng giá của các hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên sẽ kết thúc bằng giá mà họ đã mua. Thay vì bán một lượng lớn Bitcoin của họ ngay trước khi hợp đồng hết hạn, cá voi sẽ tiếp tục bơm giá Bitcoin bằng cách mua thêm Bitcoin cho tới khi hết hợp đồng để đảm bảo rằng hợp đồng của họ sẽ kết thúc trên giá mua.Mặc dù điều này là có thể, nhưng có vẻ không hợp lý với lý thuyết ngắn hạn.
Nếu cá voi đồng ý tăng giá Bitcoin, họ sẽ không có cơ hội mua lại với mức giá chiết khấu – điều này dường như không phải là việc mà các nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ làm.
Hoặc có thể…
Tương tự như hợp đồng tương lai và phần lớn giá Bitcoin gần đây sẽ không có việc đầu tư kiểm soát giá thị trường. Có thể ngày 17/1 và 26/1 sẽ không phải là ngày đáng kể cho nền kinh tế Bitcoin. Tuy nhiên, nếu bạn đã là thành viên của cộng đồng tiền mật mã trong một thời gian gần đây, bạn có thể thấy rằng mỗi khi có sự kiện mới hoặc lớn trong nền kinh tế Bitcoin thì sẽ có những chuyển động đáng kể trong giá cả Bitcoin.

SHARE THIS

Tác giả:

Một người đam mê mật mã và tự do

0 comments: